JEDINSTVENI NAČIN POPUNJAVANJA PLOČICA JE POMOĆU PLOČICE UMJESTO MALTERA - PRENAMJENA - 2024