KAKO SLIKATI SAVRŠENU PRUGASTU VAZU BEZ DRHTAVIH RUKU NA PUTU - DEKORIRANJE - 2023