KAKO IZGRADITI VLASTITU LIJENU SUSAN… ZA CIPELE! - ORGANIZACIJA - 2024