TRGOVINA DOLARIMA 150 IDEJA ORGANIZACIJA IDEJA I PROJEKATA ZA CIJELI DOM - ORGANIZACIJA - 2020