KREATIVNI ZIMSKI ZANAT: DIY SNOWMAN IZRAĐEN OD PLASTIČNIH ČAŠA - DEKORIRANJE - 2024